Uczeń w centrum, czyli rozwój kompetencji 4K – krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność

Zapisz się na webinar →

Bezpłatny webinar dla dyrektorów 18 maja 2022 r.

WEBINAR DLA DYREKTORÓW

14 września 2022 r.

Innowacyjna metodyka szansą na sukces i rozwój szkoły

Zapisz się na webinar →

Bezpłatny webinar dla dyrektorów 18 maja 2022 r.

WEBINAR DLA DYREKTORÓW

SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH

9 marca

2023 r.

Innowacyjna metodyka szansą na sukces

i rozwój szkoły

Start

g. 11.00

Szanowni Dyrektorzy Szkół Niepublicznych i Publicznych,


Rok 2023 będzie kolejnym rokiem pełnym wyzwań dla edukacji – tej publicznej jak niepublicznej.


Przed nami dużo zmian, niestety wiele problemów, wyzwań z którymi będą się zmagać Dyrektorzy placówek.


Nie mamy wpływu na system, ale mamy wpływ na to co robimy każdego dnia w naszej szkole. Tu zaś zdecydowana większość wyzwań edukacyjnych ma ten fundament – „GADAJĄCY NAUCZYCIEL”.


Gdy zmienimy metodykę z nauczania w kierunku stwarzania warunków do myślenia (uczenia), to jest wiele dowodów, że przynosi to długoterminowe korzyści dla wszystkich uczestników procesu.

Dziś większość szkół w Polsce koncentruje się na JAK nauczać – ma to negatywne konsekwencje dla uczniów, gdyś w takim podejściu nadal centralną postacią jest nauczyciel oraz jego rozwój w obszarze nauczania. Jednak głównym beneficjentem szkoły powinien być uczeń – to jego rozwój trzeba umieścić w centrum i wszystko podporządkować temu celowi. Nauczyciel zamiast nauczać powinien tworzyć najlepsze warunki do uczenia się uczniów.


JAK to zrobić?


Jako jedyni na polskim rynku mamy know-how jak przeprowadzić nauczyciela

i szkołę do „starego” do „nowego” modelu. My zaczynamy od decyzji, że rozwijamy kompetencje 4K - krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność

a potem dobieramy najlepsze metody, narzędzia ze świata, które pomogą nam

w realizacji głównego celu. Wiemy jak to robić – mamy 15-letnie doświadczenie w rozwoju kompetencji myślenia krytycznego w polskich szkołach, zaufało nam już ponad 100 szkół w Polsce.

Szanowni Dyrektorzy Szkół Niepublicznych i Publicznych,


Rok 2023 będzie kolejnym rokiem pełnym wyzwań dla edukacji – tej publicznej jak niepublicznej.


Przed nami dużo zmian, niestety wiele problemów, wyzwań z którymi będą się zmagać Dyrektorzy placówek.


Nie mamy wpływu na system, ale mamy wpływ na to co robimy każdego dnia

w naszej szkole. Tu zaś zdecydowana większość wyzwań edukacyjnych ma ten fundament – „GADAJĄCY NAUCZYCIEL”.


Gdy zmienimy metodykę z nauczania

w kierunku stwarzania warunków do myślenia (uczenia), to jest wiele dowodów, że przynosi to długoterminowe korzyści dla wszystkich uczestników procesu.

  • Brak nauczycieli na rynku
  • Duża rotacja wśród nauczycieli
  • Niski poziom identyfikacji nauczycieli ze szkołą
  • Brak jednej spójnej wizji dla wszystkich nauczycieli
  • Brak silnych czynników wyróżniających szkołę dla rodziców
  • Presja ze strony rodziców, aby utrzymać znany im system
  • Niekiedy brak jasnej strategii rozwoju szkoły na najbliższe 5 lat

Zdecydowana większość osób odpowiedzialnych za edukację zgadza się z tym, ale zwyczajnie… nie wie jak to zrobić.


Zapewniam Państwa, że na rynku polski są odpowiednie narzędzia, metody, procesy, których można się nauczyć i na trwałe zmienić edukację w swojej szkole, co korzystanie wpłynie na jakość nauczania, a to z kolei przyniesie spokój, bezpieczeństwo wszystkich uczestnikom – dzieciom, nauczycielom, rodzicom oraz…. Dyrektorowi 😊

Zapraszam na mój webinar, podczas którego pokażę naszą unikalną, jedyną na rynku, metodykę tworzącą kulturę myślenia (zamiast odtwarzania).

Zapisz się na webinar →

9 marca 2023 r.

start o 11.00

wydarzenie online

Poznaj opinie moich Klientów

"Kiedyś myślałem, że „Szkoła Ucząca Myślenia” to nowe metody, aktywizujące uczniów. Dziś myślę, że to proces zmiany (dobrej), która wiedzie do rozwoju ucznia, nauczyciela

i rodzica."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne to umiejętność selekcjonowania informacji, teraz myślę, że jest to bardzo szeroka metodyka, którą mam ochotę zgłębiać."

"Trener - widać Wasze kompetencje i oddanie sprawie. Bardzo sprawna organizacja, uzyskałam od Ciebie to czego potrzebowałam plus pakiet niezbędnych informacji."

"Kiedyś myślałam, że zarządzanie zmianą nie stanowi dla mnie problemu. Teraz myślę, że zarządzanie zmianą musi być przemyślane, przygotowane, zaplanowane. Nie może być do końca intuicyjne."

Zobacz jak wygląda wygląda Szkoła Ucząca Myślenia

Weź udział w bezpłatnym spotkaniu!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale niezbędna jest rejestracja każdego z uczestników.

Jeśli chcesz wziąć udział w webinarze wypełnij poniższy formularz.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale niezbędna jest rejestracja każdego

z uczestników. Jeśli chcesz wziąć udział

w webinarze wypełnij poniższy formularz.

Weź udział

w bezpłatnym spotkaniu!

Prowadzący

Maciej Winiarek

Od czerwca 2020 jestem twórcą ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Moja przygoda z myśleniem krytycznym rozpoczęła się w 2005 r. kiedy zostałem Dyrektorem na Polskę Fundacji TOCFE. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem tym, który myślenie krytyczne sprowadził do Polski, a przede wszystkim do polskiej edukacji. W moich szkoleniach z narzędzi TOC (gałąź logiczna, chmura, drzewko ambitnego celu) wzięło udział już blisko 10 tys osób.

W 2015 utworzyłem pierwszą w Polsce szkołę opartą na myśleniu krytycznym – szkoła Thinking Zone w Gdańsku. Jestem również organizatorem kilkudziesięciu konferencji propagujących myślenie krytyczne w całej Polsce. Byłem uczestnikiem na kilkunastu konferencjach zagranicznych oraz prelegentem i trenerem na konferencjach w USA (Las Vegas, Floryda, Waszyngton), Japonii, Peru, Hiszpanii, Litwy, Niemczech.


W moim projekcie uczestniczy już ponad 100 szkół z całej Polski.

Od czerwca 2020 jestem twórcą ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Moja przygoda z myśleniem krytycznym rozpoczęła się w 2005 r. kiedy zostałem Dyrektorem na Polskę Fundacji TOCFE. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem tym, który myślenie krytyczne sprowadził do Polski, a przede wszystkim do polskiej edukacji. W moich szkoleniach z narzędzi TOC (gałąź logiczna, chmura, drzewko ambitnego celu) wzięło udział już blisko 10 tys osób. W 2015 utworzyłem pierwszą w Polsce szkołę opartą na myśleniu krytycznym – szkoła Thinking Zone w Gdańsku. Jestem również organizatorem kilkudziesięciu konferencji propagujących myślenie krytyczne

w całej Polsce. Byłem uczestnikiem na kilkunastu konferencjach zagranicznych oraz prelegentem i trenerem na konferencjach

w USA (Las Vegas, Floryda, Waszyngton), Japonii, Peru, Hiszpanii, Litwy, Niemczech.


W moim projekcie uczestniczy już ponad 100 szkół z całej Polski.

Dołącz do spotkania już dziś!

Zapisz się →

Nałkowskiej 5b/3

Gdańsk 80-286

www. instytutkrytycznegomyslenia.pl

REGULAMIN SERWISU

maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

+48 608 384 102